• 28 Ağustos 2019, Çarşamba 9:07
AbdullahUÇAR

Abdullah UÇAR

TARİH         

Âlemi ahmak sanıp başladık âlâyişe

Hokkabazlık karıştı her davaya, her işe

Küfretmek âdet oldu şeref dolu geçmişe

Ağzını açsan hemen bir yumruk iner başa

Bu derde bir çare bul, muhterem Marko Paşa

                                        Abdullah Çağlayan       

Tarih çok önemli bir ilim dalıdır. Kur’an-ı Kerimi tetkik ettiğimizde gö­rülür ki, yarıdan fazlası tarih ve geçmişle ilgilidir. Konuyla ilgili hadislerde ve Peygamberimizin teşvikleri de var­dır. İmam Şafinin de; “tarih okuyanın aklı­nın artacağına, tec­rübesinin gelişeceğine” dair tavsiyeleri vardır. Bu konuyla ilgili güzel sözlerden bazıları:  

“Geçmişine sırt çeviren bir kimse, geleceğini ta­sarla­mayı hak edemez.” Oscar Wilde

“Tarih öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zo­runda ka­lır­lar.”  Santayava

 “Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geç­mişte ba­şımıza ge­lenlerdir.” John Sheran

"Kökünü beğenmeyen dal, dalını beğenmeyen meyve ça­buk çürür. " N.F. Kısakürek

“Tarihini bilmeyen milletlerin haritasını, başkaları çi­zer.”

“Tarih, bir anlamda milletlerin kutsal kitabı­dır, en önemli, vazgeçilmez kitabı; varlık ve et­kinliklerinin aynası; ilham ve kurallarının si­cili; ataların torunlarına vasiyeti; hâlihazırın açıklaması ve ona yapılan ilâvedir, dahası, gele­ceğin numune-i imtisalidir…”  Liah Greenfeld.

“Bugünü anlamak için bütün geçmişi seferber etmeli­yiz.”

Fernand Braudel

Ünlü Fransız tarihçisi Fernand Braudel (1902-1985) ta­rihi üç katlı bir eve benzetir.  Orta katta oturursun, ama alt katın üzerinde oturursun.  Üst kat ta­mamlanmamış orada bazı deği­şiklikler yenilikler yapar durursun.(1) 

Merhum Osman Turan bu gerçeği şöyle dile geti­rir: "Ta­rih bir milletin hâfızası gibidir. Hâfızası olmayan insan ne ise, Ta­rihini bilmeyen insan da odur."(2) 

Bugün ile geçmişin arasında bir kavga başlatacak olursak geleceği kay­betme tehlikesine düşeriz.”  W. Churchıll

“Tarih bilmeyen diplomat, pusula bilmeyen kaptana benzer. Her ikisinde de karaya oturma tehlikesi muhakkaktır.”  Cevdet Paşa

“Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını zannederler, baba­larının yeme­siyle kendi karınlarının doyacağını sananlara ben­zer.”     İmam Gazali

“Senden önce gelenlerden ibret al, ama senden sonra ge­lenlere ibret olma.”  Sokrat

“Geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar.”

Bahtiyar Vahapzâde

“Tarihsiz tekâmül olmaz, Eski başka, eskimiş başkadır. Nice eskiler var­dır ki, hiç eskimezler.”  Peyami Safa

1967 de Arap âlemi ile 3 milyon nüfuslu İsrail arasında Altı gün Savaşları diye tarihe geçen bir savaş olmuş ve Araplar bü­yük hezimet yaşamışlar, bütün savaş araç-gereçlerini kaybet­mişler ve dünyaya rezil olmuşlardır.

İsrail’in o günkü genelkurmay başkanı Moşe Dayan’a “bunu nasıl başar­dıklarını” sormuşlar, O; “Yavuz Sultan Se­lim’in stratejisini kullanarak,(3) yani Araplara hiç beklemedik­leri bir yönden, Arapların hayallerinden bile geçme­yen bir ci­hetten saldırarak” demiş. “Peki, bu tarihi olayı düşünerek Araplar ona göre, sizin metodunuzu tahmin ederek hazırlık yapmış olsalardı ne yapa­caktınız?” demişler, Moşe Dayan’ın sözü ibretlik ama gerçeğin ta kendisi olmuş; “O zaman bizi kimse kurtaramazdı ama Müslümanlar tarih okumaz­lar.” de­miş.(4)

İleriye gitmek isteyen geriye gitmek mecburiyetindedir. Top tüfek bile geriye teper. Geçmiş ölmüş ve kıymetsiz ise anti­kalara ödenen milyon ve mil­yarlar neye? Tıp talebeleri ileriyi öğrenebilmek için geriden yani ölüden ka­davradan faydalanır­lar.

Hamdullah Suphi Tanrıöver Milli Eğitim Bakanı iken, Yu­gos­lavya'nın en büyük şairlerinden Tatelesko'yu İstan­bul’a da­vet eder. Tatelesko, Kanûnî Sul­tan Süleyman'ın Tür­besini ziya­ret etmek isteyip, türbenin kapalı, bakımsız, pej­mürde olduğunu gö­rünce bizimkilere şöyle der:

"Tarihi olmayanların bile, milli birlik ve beraberlik­le­rini sağlayabil­mek, gençliğine bir gâye ve ideal vere­bilmek için, efsaneler uydur­dukları bir dö­nemde, sizin buraları kapalı tut­manız ne kadar abes?”(5)

Kanûnî Sultan Süleyman’ın doğumunun 505. yıl­dö­nümü tüm yurtta değil ama sadece Trabzon da kut­landı. Çünkü Ka­nûnî, Babası Yavuz Trabzon Valisi iken orda doğmuştur. Trab­zon’da kutlanış sebebi ise şöyle;

1995’te Trab­zon Valisi Alâaddin Yüksel, Süleyman Demi­rel Baş­kanlı­ğındaki heyetle birlikte Maca­ristan’a git­miştir. Ka­nûnî’nin doğumu­nun 500. yılını ve Zigetvar ku­şatmasını kutla­yan Macarlar, o ara bizim valimize: “500. yıl dola­yısıyla Ka­nûnî’nin doğ­duğu Trabzon da neler yapıldı­ğını”  soruyorlar. Cevap yok tabi. Çünkü valimiz de orada öğreni­yor. Döner dön­mez  Trabzon da Muhte­şem Süleyman Vakfını kuruyor.(6)

Konfüçyüs “Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayın eder.” demiştir. Bi­zim neslin kaderini bir önceki nesil hiçte iyi çizme­miş, “Aslını inkâr eden haramzadedir” atasözünde olduğu gibi, tarihin, geçmişini, ceddini, topyekûn inkâr edip, sanki UFO’larla gökten indiklerini zanneden bir önceki nesil, ta­rihe nam şan ve şeref veren bir milletin ve devletin köküne kezzap dökmüş ve dün dünyanın süper gücü iken, bugün Yunan pali­karyasının, lânetlenmiş Si­yonistlerin bile oyuncağı haline gel­mişiz. Fakat şairin:

Ölmedi bu millet ölmez şanlıdır

İşte şemri-i celâdet kanlıdır

Dediği gibi, inşallah her şeye rağmen bu millet ölmedi ve son zamanlar­daki diriliş bunun en bariz delilidir. Allah’a sonsuz şükürler olsun.

Dipnotlar:

1- Türk Edebiyatı Dergisi, Haziran 2004, sayı 368, s. 6.

2- Yılmaz Öztuna, “Tarih Sohbetleri”, Ötüken yay. İst. 1988, s. 50.

3- Mısır Seferinde Tomanbay Yavuzu denizden beklemiş, çakmalı toplarını  denize

         mütevecci¬hen yerleştirmiş, hazırlığını ona göre yapmış, ama Yavuz Tarihte bir ilki

         gerçekleşti¬rip, Sina Çölünü geçip, Arapların arkasına inivermiştir.

4- Rokach, Livia, “İsrail’in Kutsal Terörü”, Çev. Zeynep Neşe, Belge Yay. İst. 1984, s. 20.

5- Akif Cemil, “Hamdullah Suphi Anlatıyor”, Zafer Dergisi, sayı 225, s. 7.

6- Milli¬yet Gazetesi,  30. 04. 2000


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yukarı çık